We’re Recruiting | Rydym Yn Recriwtio

Challenge Wales is currently looking to appoint new members (unpaid) to the Board of Trustees to enable the charity to continue to develop & innovate and provide many more life-changing opportunities for young people over the coming years.

We particularly welcome candidates who will bring onboard skills in Fundraising, Marine Operations, Law, Recruitment, Environmental / Sustainability or additional diversity to the existing Board.

Could this be you?

Trustee Role Description and Person Specification
Deadlines:
10th February 2019 and role(s) will remain open is suitable candidate(s) aren’t found.
How to applyEmail your completed Application Form (Rev4) and covering letter, which should detail your suitability.

 

 

Mae Her Cymru yn gobeithio penodi aelodau newydd (di-dâl) i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr i alluogi’r elusen i barhau i ddatblygu ac arloesi a darparu rhagor o gyfleoedd a fydd yn newid bywydau pobl ifanc dros y blynyddoedd i ddod.

Rydym yn arbennig o awyddus i groesawu ymgeiswyr a fydd yn dod â sgiliau Codi Arian, Cyfreithiol, Recriwtio, Amgylcheddol / Cynaliadwyedd, neu amrywiaeth ychwanegol i’r Bwrdd presennol.

Ai chi yw’r person hwn?

Disgrifiad Rôl a Manyleb Person yr Ymddiriedolwr
Dyddiadau cau
: 10 Chwefror 2019, a bydd y rôl/rolau yn parhau i fod ar agor os nad oes ymgeisydd/ ymgeiswyr addas
Sut i ymgeisio: E-bostiwch eich cais wedi’i chwblhau  (Rev4) a llythyr eglurhaol, a ddylai nodi eich addasrwydd.